El blog de cubells

Atlas de la desertificació al món

Interessant pàgina web de la Comissió Europea on podem vore diversos atles amb informació diversa sobre la desertització al planeta.

Les dades les podeu visualitzar agrupades en les següents temàtiques:

Dins de cada apartat hi ha diversos atles que mostren les dades abordant el problema des de distints punts.

Per exemple, en l'apartat dels límits de la sostenibilitat, hi ha diversos atles que tracten l'aridesa i sequera. Així, us podeu trobar amb un mapa així, que intenta posar cara als patrons de l'aridesa:

on es veu clarament quines zones del planeta estan més exposades a la sequera. Hi ha un munt de dades i gràfics addicionals en cada secció.

El que he dit, molt interessant.

Afegisc l'URL a la secció d'enllaços, com sempre.

Sense comentaris encara. Comenta ara