El blog de cubells

Els 500 servidors més potents

Ja he parlat altres anys sobre els 500 servidors més potents del món, la llista top500.org.

En aquesta llista apareixen unes magnífiques estadístiques del fabricants, l'area d'aplicació, del coprocessador, dels segments, dels continents on estan, les connexions que tenen, països, arquitectura, sistema operatiu i familia dels sistemes operatius entre altres més. Reviseu el que hi ha.

La llista es genera des del 1993, o siga que pots vore l'evolució dels supercomputadors al llarg dels anys.

També n'he parlat dels maravellosos conjunt de scripts que proporciona la llibreria imagemagick. Junt amb la potència del Bash, et permeten fer de tot amb imatges.

El cas és que falta molt poc perquè apareguen les estadístiques actualitzades a juny del 2018, on guanya per golejada la família de sistemes operatius linux.

Per poder vore més fàcilment l'evolució dels sistemes operatius dels super computadors, he fet 50 captures de la gràfica i les he volgut mostrar en un gif per fer-ho bonic. I el resultat és aquest:

Curiosa l'evolució. Destacar l'entrada en els super computadors de linux l'any 2008 i ja la seua imparable evolució fins arribar al 100% l'any 2017. Nota: hi ha un canvi de color de la família linux l'any 2014 que pot confondre.

Però anem al que volia explicar, com he convertit 50 captures en un .gif tan xulo? Vos ho dic ràpidament i qui vulga més informació que m'envie un correu o que mire la documentació de la lliberia.

Primer he retallat de tota la captura de pantalla, el tros d'imatge que m'interessava. He executat això:

for f in *.png; 
do 
  convert "$f" -crop 850x560+250+560 +repage "$f"; 
done

Bàsicament el que fa és recórrer totes les imatges i retallar un requadre de 850x560 píxels en la posició x=250 i y=560. Important el paràmetre +repage per redefinir la mida de la capa a la nova mida de la imatge escapçada.

Ara ja podria haver fet el fitxer .git, però he pensat que calia, almenys, posar l'any de la gràfica en la imatge per poder informat al visitant de quin any es tracta la gràfica.

Per posar l'any en cada imatge, he executat això (depén de com tingueu nomenades les imatges):

item=1992
count=1
for f in *.png;
do  
  count=$(($count+1))
  rem=$(($count % 2))
  if [ "$rem" -eq "0" ]; then
    item=$((item+1))
  fi
  convert "$f" -fill white -undercolor '#00000080' -pointsize 40 -gravity SouthEast -annotate +0+0 "$item" "$f"
done

El que fa aquesta comanda és recórrer altra vegada els fitxers i posar l'any de la gràfica a la part inferior dreta de cada imatge. La dificultat radicava en que són 2 imatges per any. Torne a repetir, depén de com tingueu les captures, l'script es podria haver fet d'altra manera.

I per fi, per crear el gif a partir de les 50 imatges ja perfectament retallades i amb les dades necessàries, he executat això:

convert -delay 100 -loop 0 *.png linux.gif

Amb el -delay 100 per a fer una transició d'un segon entre cada diapositiva, i el nom del fitxer resultant.

Però l'important són les dades d'aquesta pàgina web. L'afegisc a l'apartat d'enllaços.

Sense comentaris encara. Comenta ara