El blog de cubells

Els llenguatges més utilitzats

Interessant rànquing de llenguatges de programació més utilitzats, en analitzar els pull requests dels projectes a Github, excloent els projectes bifurcats, i creuant les dades amb les consultes etiquetades a StackOverflow dels mateixos llenguatges, és a dir, miren els llenguatges més actius de codi obert i on més programadors hi ha interessats.

El resultat és una gràfica d'aquest tipus:

Però amb aquesta gràfica no podem deduir clarament quins llenguatges són els més emprats. Així que han fet una gràfica de l'evolució dels llenguatges al llarg del temps des del 2012. El resultat és el següent:

A destacar l'estabilitat dels 10 primer llenguatges de programació, símptoma que moltes empreses els fan servir. L'estacament de Go, que va crèixer ràpidament però ara ha parat. La pujada de PowerShell i TypeScript de Microsoft. La pujada espectacular de Swift d'Apple. La caiguda d'Scala. Però sobretot, benvolgut Perl, què t'ha passat??

Sense comentaris encara. Comenta ara