El blog de cubells

La dona a la tecnologia

Curiosa i per pensar, almenys, el que apunten a Slashdot sobre la no igualtat de la dona en l'accés a la tecnologia i a alts càrrecs en empreses.

Es va fer una enquesta a 1.000 comsumidors americans perguntant-los si podien dir alguna líder en tecnologia que fos coneguda. El 91.7% dels enquestats van admetre que no podien contestar la pregunta.

Però l'interessant ve ara: dels que van respondre, és a dir un 8.3% del total, el 57% tan sols van poder dir noms de homes: vos sonen els noms de Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, i Mark Zuckerberg?

I el 4% restant dels enquestats (cal dir que el nombre és molt petit val? però és significatiu) van contestar com a possibles dones líders en el camp de la tecnologia a Alexa i Siri, és a dir, que per a ells, són famoses en el món de la tecnologia assistents virtuals. Toma ja!

Nota: jo tampoc no sabria dir moltes dones famoses en tecnologia llevat d'alguna programadora o creadora de llenguatges.

Sense comentaris encara. Comenta ara