El blog de cubells

Massa passarel·les

Aquesta és senzilla.

Per connectar-me a un client faig servir openvpn per seguretat. El cas és que quan em connectava no podia navegar. En fixar-me en la taula de rutes del meu portàtil, vaig adonar-me que la connexió creava massa passarel·les i que pot ser aquest era el problema: el sistema no sabia quina ruta havia d'agafar:

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     10.8.2.2    128.0.0.0    UG  0   0    0 tun0
0.0.0.0     192.168.10.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
0.0.0.0     192.168.10.1  0.0.0.0     UG  100  0    0 eth0
10.8.0.1    10.8.2.2    255.255.255.255 UGH  0   0    0 tun0
10.8.2.2    0.0.0.0     255.255.255.255 UH  0   0    0 tun0
10.20.0.0    10.8.2.2    255.255.255.0  UG  0   0    0 tun0
10.40.0.0    10.8.2.2    255.255.255.0  UG  0   0    0 tun0
10.50.0.0    10.8.2.2    255.255.255.0  UG  0   0    0 tun0
10.70.0.0    10.8.2.2    255.255.255.0  UG  0   0    0 tun0
10.81.0.0    10.8.2.2    255.255.0.0   UG  0   0    0 tun0
10.82.0.0    10.8.2.2    255.255.0.0   UG  0   0    0 tun0
10.90.0.0    10.8.2.2    255.255.0.0   UG  0   0    0 tun0
83.54.200.48  192.168.10.1  255.255.255.255 UGH  0   0    0 eth0
128.0.0.0    10.8.2.2    128.0.0.0    UG  0   0    0 tun0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   1000  0    0 eth0
92.168.0.0   10.8.2.2    255.255.255.0  UG  0   0    0 tun0
192.168.1.0   10.8.2.2    255.255.255.128 UG  0   0    0 tun0
192.168.1.128  10.8.2.2    255.255.255.128 UG  0   0    0 tun0
192.168.10.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   100  0    0 eth0

Però com eliminar la primera, que és la que sobra, des de finestra de comandaments.

Doncs així:

$ sudo ip route del 0.0.0.0/1 via 10.8.2.2 dev tun0

I ara ja puc estar connectat i navegar alhora.

Sense comentaris encara. Comenta ara